Poza godzinami pracy ośrodka pacjenci mogą uzyskać świadczenia medyczne w przychodni lekarskiej w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 4 w godzinach 8:00 - 18:00, po uprzedniej rejestracji tel. 59 810 58 55 lub 517 555 404