NZOZ ARS MEDICA rozpoczął swoją działalność 30.06.2000 roku. W 2002 roku została utworzona filia NZOZ ARS MEDICA w Postominie, gdzie pacjenci objęci są podstawową opieką zdrowotną a w chwili obecnej prowadzony jest tam również program pilotażowy POZ PLUS.W nowo wybudowanej przychodni w Sławnie przy ul.Koszalińskiej 4 , od 2014 roku realizuje świadczenia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej a także fizjoterapii , pielęgniarskiej opieki długoterminowej i psychiatrii.W zakładzie wdrożony jest System Zarządzania Jakością ISO.

     ARS MEDICA brała udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych m.in.w projekcie KIK-34 z IŻiŻ w Warszawie oraz w pilotażu ,, DDOM‘‘.Od wielu lat realizuje różne programy profilaktyki zdrowotnej. Prężnie współpracuje z władzami powiatu sławieńskiego,co przekłada się na zadowolenie pacjentów. Personel zakładu podnosi swoje kwalifikacje w ramach ,kursów.konferencji i specjalizacji. Jako zakład jesteśmy otwarci na nowe wyzwania , które chętnie realizujemy.

 

www.arsmedicaslawno.pl