Wykaz zabiegów fizjoterapeutycznych:

załącznik 1

załącznik 2

 

         Zapytania ofertowe:

 

Nabór na stanowiska w załączniku

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
na
usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy specjalistów
 w dziedzinie geriatrii

załącznik

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
na
usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy specjalistów
 w dziedzinie rehabilitacji medycznej

załącznik

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3
na
usługi cateringowe
dla pacjentów

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4
na
dostarczenie wyposażenia
do rehabilitacji medycznej

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5
na
usługi opieki medycznej
świadczone przez psychologów

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6
na
usługi opieki medycznej
świadczone przez dietetyka

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7
na
usługi opieki medycznej
świadczone przez logopedów

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8
na
przewóz pacjentów z miejsca zamieszkania
do Dziennego Domu Opieki Medycznej i z powrotem

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9
na
dostarczenie krzeseł
do Dziennego Domu Opieki Medycznej

załącznik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10
na
zakup i dostawę zestawów komputerowych
oraz urządzenia wielofunkcyjnego

załącznik

 

Wszystkie oferty znajdują się również na stronie

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl