Planowana liczba pacjentów , którzy mają zostać objęci opieką wynosi 60.