ArsMedica nawiąże współpracę z pielęgniarką posiadającą kurs medycyny szkolnej

tel. kontaktowy 601 635 949  

  data: 17.11.2016 r.