Zakresy  świadczonych  usług:

 - Podstawowa opieka zdrowatna : świadczenia lekarza, pielegniarki , połoznej poz , medycyna szkolna - opieką  objete  szkoły  w  Żukowie i  we  Wrześnicy

 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna : poradnia logopedyczna , laryngologiczna , kardiologiczna , dermatologiczna , urologiczna ,

 - Fizykoterapia i rehabilitacja : fizykoterapia , osrodek  dzienny  dla  dzieci  z  zaburzeniami  wieku  rozwojowego

 - Pielęgniarska opieka długoterminowa

 - Psychiatria : poradnia zdrowia  psychicznego  dla  dorosłych , zespół leczenia środowiskowego

 - Gabinet  USG poniedziałki zgodnie  z  indywidualną  rejestracją

 - Punkt pobrań  badań  labolatoryjnych czynny  od  poniedziałku  do  piatku 7:30-11:00 gabinet  nr 14